Xian Shen Deities


Deity Name in Pinyin

Mandarin

RefNo

A Gong阿公P1005
A Xiuluo阿修羅P1296
A-la阿拉P1306
Abba Mula阿爸木纳P1441
Aixiao Shen爱小神P1010
Ali Cu阿立租P2951
Alizu阿立祖P1231
Amitabha阿彌陀佛P2941
An Zhugong庵主公P1015
Anji Shenwang安济圣王P1025
Anqi Da Bo安溪大伯P1020
Ao Guang敖广P9000
Ashan Shi阿善師P2961
BaP1030
Ba Bao Gongzhu八宝公主P9005
Ba Fu Daren八府大人P1035
Ba Jia Jiang八家將P1210
Ba Jia Jiang 2 (Retinue)八家將P1215
Ba Wang Gong巴王公 or 霸王公P8955
Ba Xian八仙P1040
Ba Xian Wang八贤王 ( 赵德芳)P1045
Ba Zha叭咋P1050
Ba Zi Niangniang八字娘娘P1055
Bai Fu Jiangjun百府将軍P1060
Bai Fu Zhenma百府真媽P1065
BAI HAO FUREN白澔夫人P1221
Bai Hu白虎P1070
Bai Ji Shen白雞神P1075
Bai Jian Jiangjun百劒将軍P1080
Bai Juyi白居易P1085
Bai Lao Tai Tai白老太太P9950
Bai Long Wang白龍王P1090
Bai Ma白馬P1095
Bai Qiye百七爷P1100
Bai Xianjun百仙君P1105
Bai Xianshi白仙師P1110
Bai Zhong-P1115
Bai Zhugong百主公P1120
Baifu Qiansui百府千歳P1125
Baigu Jing白骨精P1911
Baigu Shen白骨P1130
Baihe Tongzi白鶴仙師P1135
Baihe Xianshi百鹤仙師P1140
Baiji Niangniang白姬娘娘P1145
Bailian jiaozhu白蓮教主P1150
Bailian Qi Sheng Anjun白蓮七省按君P1155
Bailian Xiangu白蓮仙姑P1160
Baima Laoshi Gong白馬老師公P1165
Baimei Daoren白眉道P1170
Baimei Tongzi白眉童子P1175
Baisha Wang白沙王P1180
Baixu Gong白鬚公P1185
Baiya Jiangjun白牙中將P1190
Baiyan Gong白燕公P1195
Baiyu Chan白玉蟾P1200
Baiyuan Zhenren白猿真人P1241
Baiyun Xianzi白雲仙子P1205
Ban Furen班夫人P1220
Banzhen Niangniang班疹娘娘P1225
Banzjijia半支迦P1230
Bao Chang保長P4980
Bao Gong包公P1235
Bao Gu䳈姑P1240
Bao Ma報馬P1245
Bao Shen雹神P8945
Bao Sheng Dadi保生大帝P1250
Baosheng Fo保勝佛P1255
Baron Skeber-P1251
Beidi北帝P9550
Beidu Chansi杯渡禅師P1260
Beiji Fazhu北极法主P9580
Beiji Si Sheng北极四聖P9235
Beiqi Zunwang 北溪尊王P1265
Beiyue Dadi北嶽大帝P1270
Bengbai Ye崩敗爺P1275
Bentou Gong本頭公P1280
Bi Dajiang #TW必大将P9845
Bi Gan比干P1285
Bi Sheng畢升P1290
Bi Tianjun畢天君P1295
Bi Zhong Jiangjun畢中將軍P1300
Bian He卞和P1305
Bian Kunn/aP1310
Bian Que扁䳍P9975
Biancai Tian辨才天P1315
Biluo Xiannu碧羅仙㚢P1325
Bingling Zunjun柄靈尊君P1330
Bixia Yuanjun 碧霞元君P1335
Bixia Yuanjun碧霞元君P1340
Bixiao Niang Niang碧宵娘娘P1851
Black Cat Deity-P1131
Bo Gongma 伯公媽P1345
Bo Juyi伯居易P1350
Bo Tianjun 柏天君P1355
Bo Ye Da Di伯 爺 大 帝P1360
Bo Yi Kao伯邑考P8920
Boluo Xianshi伯樂先師P1365
Bosheng Zunwang伯聖尊王P1370
Bu Furen卜夫人P1375
Bu Zushi卜祖師P1380
Budai Heshang布䒫何尚P1385
Budong Mingwang不動明王P9995
Bugong Jingang不空金剛P1390
Buying Tian卜應天P1395
Cai Fu Wangye蔡府王爺P1400
Cai Fu Xiao Guniang蔡府小菇娘P1405
Cai Fu Yuanshuai蔡府元帥P1415
Cai Jiangjun蔡將軍P1420
Cai Lun蔡伦P1425
Cai Nai Xianniang蔡奶仙娘P1430
Cai Shen財神P1435
Cai Taiye蔡太爺P1440
Cai Zhonghui蔡忠惠P1445
Caibo Xingjun財帛星君P1450
Cang Guan倉官P1455
Cangjie倉頡P1460
Cankui Zushi慚愧祖師P1465
Cao E曹娥P1470
Cao Guojiu曹国舅P1475
Cao Jiangjun曹將軍P1480
Cao Jin曹謹P1485
Cao Wangye曹王爺P1490
Cen Yuying岑眼英P1495
Ceng Cilu曽其廬P1500
Cha Fu Niang Niang 茶府娘娘P1410
Chai Fu Da Di柴府大帝P1505
Chang E嫦娥P1510
Chang Fu Si Yuanshuai 常府四元帥P1515
Changcheng Yuanshuai 長城元帥P1520
Changfu Zhenren昌福真人P1525
Changshen Dadi長生大帝P4540
Changsheng Dadi長生大帝P9955
Changzhen Zushi 長真租帥P1530
Chao Shen 潮神P1535
Chao Wu Niang超五娘P1540
Che Gong 車公P1545
Che Shen车神P8940
Chen Bao Gong陳寳公P1550
Chen Bin 陳瑸P1555
Chen Da Nian陳大年P1261
Chen Da Wanngong陳大王公P1560
Chen Dabo & Chen Erbo陳大伯 陳二伯P1565
Chen De Xiu陳德秀P2401
Chen Fu Gongye陳府公爺P1570
Chen Fu Qiansui - Chen Leng陳府千歳P1575
Chen Fu Zhenren陈府真人P9980
Chen Jiangjun陳将軍P1580
Chen Jianshan陈建山P1585
Chen Laoguan陳老官P1590
Chen Leng陳稜P1595
Chen Lian Sheng陳 蓮 笙P1600
Chen Liu Gong陈六公P9010
Chen Pujing陳普净P1605
Chen Qianshan陳 謙 善P1610
Chen Qinchao dc-and Huang Taiwei陳欽差 / 黃太尉P1271
Chen Qizi陳七子P1615
Chen Rui Niang 陳蕊娘P1620
Chen Shi Gong 陳實公P1630
Chen Shi/Zhen Shi陳氏P1625
Chen Shou Niang陳守娘P8925
Chen Wang陳 王P1635
Chen Xiangu勤仙姑P9600
Chen Xianshi陳仙帥P1640
Chen Yingxiong /Jiu Tou Shiba Shou陳英雄P1645
Chen Yuan 陳渊P1650
Chen Yuanshuai陳元帥P1281
Chen Yuekun陳岳坤P1655
Chen Zhushuai陳主帥P1660
Cheng Huang AssistantsP1675
Cheng Huang- part 1城隍P1665
Cheng Huang- part 2城隍P1670
Cheng Lingxi程靈洗P1680
Chengjiu Fo 成就佛P1685
Chengong Jiushi 陳公九師P1690
Chi Fu Taizi池府太子P1695
Chi Fu Wangye池府王爷 P1700
Chi Gui Dajiang #TW食鬼大将P9875
Chi You蚩尤P1705
Chigui Dajiang吃鬼大將P9695
Ching Zinot knownP1011
Chitou Furen池 頭 夫 人P1715
Chitou Furen/Xue Chi Furen池頭夫人P1710
Chong Wang虫王P1720
Chu Bawang楚霸王P1725
Chu Gaizhang Pusa除盖藏普萨P1730
Chuan Zhen Xian穿针神P1735
Chuang Mu 床母P1740
Chuxun Yuanshuai出巡元帥P1745
Ci Fu Caishen赐福財神P1755
Cixi慈禧太后P9015
Cui Fu Jun崔府君P1765
Cui Yuan Shuai璀元帥P1770
Da Ba Wanggong大霸王公P9020
Da Bo gong大伯公 P1775
Da Chengde Buwei Jingang Benzun大成德憬畏 金剛本尊P1780
Da Er Ye Bo大二爺伯P1785
Da Jiangjun大将軍P1790
Da Mingwang Guang 大明王光P1795
Da Mo Dashi達摩大師P1800
Da Nai Furen大奶夫人P1805
Da Pu Gong大普公P1810
Da Qing Fu Song Wangye大濪府松王爺P1076
Da Qing Fusong Wangye大濪府松王爺P9535
Da Shen Zu Shi太神祖師P6295
Da Sheng Ye大聖爺P1825
Da Shi Zhi大势至P1820
Da Shiye - Clan大使爺P1835
Da Shiye - Pudu大使爺P1840
Da Shu Gong大樹公P1845
Da Wang大王P1850
Da Weide大威德P1855
Da Xiang Shen大相神P9025
Da Zhongye-P1860
Dadi Shenghou逹地聖侯P1865
Damo Dashi 达摩大师P1870
Dang Shen Ben Ming当生本命P2801
Danshen Ge簞身哥P1875
Danyang Ma Zhenren丹陽馬真人P1880
Dao Hai Dajiang倒海大將P9705
Dao Hai Dajiang #TW倒海大将P9870
Daohai Da Jiang倒海大將P1885
Daoming Chanshi道明禅師P1890
Daoxin Dashi道信大師P1895
Daren大人P1900
Dashu Gong大樹公P9970
Datuk Nadu GongTok Nenek and DatukP1905
Daxi Sikong達 奚 司 空P1915
Deng Tianjun鄧天君P1920
Deng Tianjun #MS鄧天君.P9675
Deng Yuanshuai #TW邓元帅P9885
Di Qing狄青P1925
Di Ren Jie狄仁杰P1930
Di Shi帝釋P1935
Di Xin帝辛 紂王P1940
Dian Mu電母P1945
Dichi Yuanjun地扡元君P1950
Dimu Niangniang地母娘娘P1955
Ding Lan丁闌P1960
Dingfu Yuanshuai丁府元帥P1965
Dingyuan Dijun定遠帝君P1970
Disha Xingjun地煞星君P1975
Ditian Dadi敵天大帝P1980
Dizang Wang地藏王P1985
Dizhu Gong地主公P1990
Dong Feng-P9545
Dong Gong董公P1995
Dong He董和P2000
Dong Jiangjun-P1151
Dong Ou Wang東膒P2005
Dong Quan董全P2010
Dong Sihai董四海P2015
Dong Wangye董王爺P2020
Dong Yuan Dadi洞渊大帝P9030
Dong Yun東允P2025
Dongbei Wu Daxian东北五大仙P9035
Dongbin Yuanshuai-P9440
Dongdou Xingjun東斗星君P2030
Dongfang Xianxu東方先祖 P2035
Donghua Dijun董華帝君P2040
Dongwang Mugong東王木公P2045
Dongyue Dadi東嶽大帝P2050
Dongzhen Xiansheng洞真先生P2055
Dou Da Fu竇大夫P2060
Doufu Tianzun斗父天尊P9040
DOUMU GONG斗姆宮P1461
Doumu Yuanjun - Dipper Mother斗姆P2065
Doumu Yuanjun - smallpox痘母元君P2070
Doutian Fushuai/ Wantian Zushuai都天副帥 / 万天主帅P2075
Doutian Yuanshuai都天元帥P2080
Du Fu Xianzu杜府仙師P2085
Du Kang杜康P2090
Du Shi杜氏P2095
Duobao Rulai多寳如来P2100
Duqian Gui睹钱鬼P2105
Embah JugoP2110
Enlie Gong嗯烈公P2115
Enzhu Gong嗯主公P2120
Er Bogong二伯公P2125
Er Dian Zhao Jenren殿趙竟人P2130
Er Fu Qiansui /ErFu Yuanshuai二府千歳/二府元帥P9340
Er Ge Fong鄭義豐P2135
Er Taizi Shenming二太子神明P2140
Er Tongzi二童子P2145
Er Wangye二王爺P2150
Er Xiangu二仙姑P2155
Er Yuanshuai⼆元帥P9610
ErLang Shen二郎神P2160
Ershi Tian二十天P2165
Ershiba Xiuxing二十八宿星P2170
Ershisi Leibu Tianzun雷部二十四天君P9055
Ershisi Qi Zhi Shen二十四気之神P2175
Ershisi Zhutian二十四诸天P9155
Erwei Fu Hou 二位福候P2180
Eyang BrawijayaP2185
Fa Fu Qiansui法府千歲P2661
Fa Zhu Gong法主公P2190
Famiao Xianren法妙仙人P2195
Fan Fu Qianui范府千歳P2200
Fan Lao Xianshi范老仙師P2205
Fan Li Hua樊梨花P2210
Fan Wang梵王P2215
Fan Wang [Brahma]范王P2220
Fan Wengong Xianshi范文公仙師P2225
Fan Xian范仙P2230
Fan Xian Gong樊仙宮P2281
Fan Xianzu范仙祖P2235
Fan Xie Jiangjun范謝將軍P1216
Fang Fu Qiansui方 府 千 歲P1046
Fang Xianshi方相氏P2291
Fazhu Shengzhe張公圣者 - 张基清P2240
Fazhu Xianfei法主仙妃P2245
Fei hu飛虎 P2250
Feitian Dasheng飛天大聖P2255
Feitian Tongzi飛天童子P1291
Feiyun Fuzu飛雲佛祖P2260
Fen He Shen汾河神P2265
Feng Heshang疯何商P2270
Feng Keli馮克莉P2275
Feng Popo風婆婆P1831
Feng Shen疯神P2280
Feng Xiangu馮仙姑P2285
Feng Yi馮咦P2290
Fengdu Dadi酆都大帝P2295
Fenghuang Niangniang鳯黄娘娘P2300
Fengshen Yanyi封神演义P2305
Fengyu Shengzhe風雨聖者P2310
Fenyang Wang 汾陽王P2315
Fertility Cannons-P5045
Fo Shan Long Shen佛山龍神P2320
Fu Bo Jiangjun伏泼将軍P1136
Fu Dajiang- #TW缚大将P9830
Fu De Zheng Shen福德正神P2325
Fu Gong Yang Wu Lang府公楊五郎P2821
Fu Lu Shou San Xing福 祿 壽 三星P2330
Fu Ma Ye駙馬爺P2335
Fu Shan Xiangshen. 俌山先生P2340
Fu Shen福神P2345
Fu Xi Shengdi伏羲聖帝P2350
Fu Xing福星P2355
Fuchi Zushi浮池祖師P2370
Furen Ma夫人媽P2375
Fusheng Jiangjun蜅勝将軍P2360
Fushun Jiangjun (2)蜅順蒋軍P2365
Fute Si輻慝司P2380
Fuxin jiangjun蜅信将軍P2385
Fuxing Gong福興公P2390
Fuyang Dijun福陽帝君P2395
Gan Hui Jiangjun甘辉将軍P2400
Gan Ning甘寧P2405
Gan Wang甘王P2410
Gang Tie剛鐡P2415
Ganlin Dadi甘霖大帝P2420
Ganlu Dashi甘露大師P2425
Ganlu Shen甘露神P2430
Gantapo乾闒婆P3630
Gantian Dadi感天大帝P2435
Gao Fu Qiansui高府千歳P2440
Gao Jiangjun高将軍P2445
Gao Yuanshuai高元帥P9615
Gao Yuanshuai #TW高元帅P9900
Gaoxin帝喾P2450
Ge Daxian葛大仙P2455
Gejilada Da Jiangjun哥吉拉大將軍P1451
German Girl of Singapore德国女孩P9050
Gong Gong共工P2460
Gong Mu Dou宮姆斗P1951
Gong Wangye公王爺P2470
Gong Xi龔溪P2475
Gongshan Tongzi公山童子P2465
Gou Chen Dadi勾陈大帝P2480
Gou Fu Qiansui句府千歳P2485
Gou Tianjun句天君P2490
Gu Fo古佛P2495
Gu Hun孤魂P2500
Gu Ma Niang niang - "Auntie"姑妈娘娘P2841
Gu Niang -Singapore姑娘P2510
Gu Niang / Hu-Gin姑娘P2505
Gu Xiaofu辜孝妋P2515
Gu Yuanshuai古元帥P9620
Gu Zhenren顧真人P2520
Guan Doudu關都督P2525
Guan Gong or Guan Di關帝 / 關公P8905
Guan Hu Fa Da Jiangjun關護法大将軍P9060
Guan Jiang Shou官将首P9065
Guan Jiang Shou官将首P1701
Guan Ping關平P2535
Guan Sheng Dijun關聖帝君P2530
Guan Yin Pusa (part 2)觀音普薩P8890
Guan Yin Pusa (part1)觀音普薩P2540
Guancheng Xianshi广成仙师P2545
Guanghui Zunwang廣惠尊王P2550
Guangli Wang廣利王P2555
Guangning Zushi广宁祖师P2560
Guangxin Tianshi廣城仙師P2565
Guangyao Dadi光耀大帝P2570
Guangze Zunwang 广泽尊王P2575
Gui Ren鬼人P9070
Gui Wang鬼王P2580
Guigu Zi鬼谷子P2585
Guizhou ancestral statuesnot knownP1111
Guizi Mu鬼子母P2590
Guo Daren郭大人P2595
Guo Fu Qiansui郭府千歲P2641
Guo Fu Xianggu郭府仙姑P2600
Guo Gong郭公P2605
Guo Laoxian郭老仙P2610
Guping Zushi古平祖師P2615
Hai Rui Gong海瑞公P2620
Haian Gong海安公P2625
Haidong Taizi 海東太子P2630
Haier Di孩兒弟P2635
Haizi ye孩子爺P2640
Han Feizi韓非子P2645
Han Qiansui韓千歳P2650
Han Shan Zi-P2655
Han Wengong韓文公P2660
Han Xiang Niangniang韓仙娘娘P2665
Han Xiangzi韓湘子P2670
Han Xin Ye韓信爺P2675
Han Zhongli漢鍾離P2680
Han Zu-P2685
Hanlin Gong蛿林公P2690
Hanyuan dc-and FuquP9075
Hao Guangling郝廣陵P2695
Hao Sheng Zhenren昊聖真人P9080
Hao Tian Laozu昊天老祖P1471
He Bo河伯P2700
He Fu Qiansui何府千歳P2705
He He Erxian和合二仙P2710
He Jinbao 河金寳P2715
He Tang 何塘P2720
He Wangye 何王爺P2725
He Xiangu何仙姑P2730
He Xiangu何仙姑P9595
He Xiangu何仙姑.P9805
He Ye Xianshi何葉先師P2735
He Yeyun何野雲P2740
He You何佑P2745
Hehe Jiangjun和 合 將 軍P2750
Hei Di Tianwang黑帝天王P2755
Hei Fu Wangye黑府王爺P1276
Hei Lao Taitai黑老太太P9085
Hei Ling Jiangjun黑令将军P9575
Hei Longwang黑龍王P2760
Hei Mian Dasheng黑面大圣P2861
Hei Mian San Ma黑面三媽P1811
Hei Shenggong黑聖公P2765
Heiqi Jiangjun黑頎将軍P2770
Heishi Xiansheng黑石先生P1491
Heng & Ha Er Jiang哼哈二将P2780
Heng Daren衡大人P2775
Hong Fu Yuanshuai洪府元帥P2785
Hong Gong Shenjun黃公眒軍P9090
Hong Haier紅孩兒P2790
Hong Long Taizi紅龙太子P1121
Hong Mian Niang Niang洪面娘娘P9095
Hong Shan Dadi鴻山大帝P2795
Hong Sheng Dawang洪聖大王P2800
Hong Shi Laoye洪師老爺P2805
Hong Xian Dadi洪仙大帝P2810
Hong Xiansheng Gong洪先生公P2815
Hong Yuan Jiangjunn/fP2820
Hongfa Dashi弘法大師P2825
Honghong Yuanshuai鴻轟元帥P2830
Hongjun Laozu鴻鈞老祖P2835
Hongren Dashi弘忍大師P2840
Hongyi Fashi弘一法师P1501
Hou Fu Qiansui侯府千歲P2671
Hou Ji后稷P2845
Hou Qiansui侯千歲P9365
Hou Yi后羿P2850
Houtu后土P2855
Houwang候王公P2860
Hu Daxian胡大神P2865
Hu Gong胡公P2870
Hu Jia Luo #TW虎伽罗P9855
Hu Jiangjun虎将軍P2875
Hu Jing胡婧P2880
Hu Qieluo虎伽羅P2885
Hu Shen /Bao Shen胡神P2890
Hu Shen [Tiger]虎神P2895
Hu Tianbao胡田寶P2900
Hu Xianshi胡先師P2910
Hu Xiuhua Xianshi胡秀华仙師P1511
Hu Zizheng胡子正P2915
Hua Gong / Hua Po花 公 花 婆P2920
Hua Guang Dadi華光大帝P2925
Hua Shen花仙P1891
Huafen Furen花粉夫人P2935
Huai Gai Xing华盖星P2301
Huang Caishen黃 財 神P2940
Huang Da Wang黄大王P2955
Huang Daopo黄道婆P2945
Huang Daren黄大人P2950
Huang Daxian黄大仙P2960
Huang Di黄帝P2965
Huang Feihu黄飛虎P2970
Huang Fu Gong黄府公P2975
Huang Fu San Jiangjun黄府三將軍P2980
Huang Fu Yuanshuai黄府元帥P2985
Huang Fu Yuanshuai黄府元帥P2990
Huang Fu Yuanshuai黄府元帥P2995
Huang Guniang黄姑娘P1521
Huang Jiangjun黄将軍P3000
Huang Jiangjun黄状元公P3005
Huang Jie Mingshi黄袺明師P3010
Huang Lao Xian Shi黄老仙師P3015
Huang Ma皇媽P3020
Huang Ming Da Jiangjun黄明大将軍P3025
Huang Qingyun Jiangjun黄明大将軍P3030
Huang Santai黄三太P3035
Huang Shenghou黄聖候P3040
Huang Shigong黃石公P1481
Huang Tianba黄天霸P3045
Huang Xian Guan #TW黄仙官P9770
Huang Xianshi黄仙師P3050
Huang Xuanxian Da Zhenren黄玄仙大真人P3055
Huang Yanqing黄顔青P3060
Huang Zuxian黄祖仙P3065
Huangbi Zushi黄璧祖師P3070
Huanxi Shen换昔神P9100
Huanyuan Zhenqi Zushi混元真気祖師P3075
Huatuo Xianshi華陀尊師P3080
Huatuo Zunshi華陀尊師P3085
Hucukun Daxian胡祖坤大仙P3090
Huguo Guanhui Wang护国广慧王P1146
Huguo Zunwang護國尊王P3095
Huigan Daoren惠感道人P3100
Huiji Jingang - Ucchusma除穢金剛P9105
Huiji Shenghou 惠济聖  限偣P3105
Huike Dashi惠可大師P3110
Huize Zunwong惠泽尊王P3115
Huli Xian狐貍仙P2905
Hunan Zhongyi Gong湖南忠義公P3120
Huo Guang霍光P3125
Huode Xingjun 火德星君P3130
Huotong Zushi火童祖師P3135
Hushan Linshen護山林神P1261
Ida Batara Rambut Sedanan/aP1641
Ing Jia Rennot knownP1001
Jakarta Masternot knownP1091
Ji Fozu Ma七佛祖媽P1581
Ji Gong Huo Fu - part 1濟公活佛P3150
Ji Gong Huo Fu -part 2濟公活佛P8895
Ji Xiang Ge吉 祥 哥P3155
Ji Xiangu紀仙姑P9590
Ji Xiangu纪仙姑P9815
Ji Yuanshuai激元帥P3160
Jia Dajiang - #TW枷大将P9825
Jia Tianjun 伽天珺P3165
Jia Ye & A Nan迦葉及阿難尊者P3170
Jiagui Dajiang稼鬼大將P9720
Jiali Nushen迦梨女神P1531
Jialuo Dasheng伽羅大聖P3175
Jian Bian Shegzhe金鞭聖者P2671
Jian Gong Fu簡公佛P3180
Jian Tong Gong劍童公P3185
Jian Xianguan江仙官P3190
Jiancha Guan鑑察官P3195
Jiang Dashi蒋大帥P3200
Jiang Fu Qiansui江府千歲P1056
Jiang Gong将公P3205
Jiang Gongzhu 蒋公主P3210
Jiang Shan Chao江山超P3220
Jiang Shanchao江山超P3225
Jiang Shen江神P3235
Jiang Wangye - Kang Ongya江王爷P1191
Jiang Xian Guan江仙官P9740
Jiang Xian Guan #TW江仙官P9775
Jiang Ziya姜子牙P3240
Jiangfu Daren鎮海正堂P8990
Jiangjun Ye将軍爺P3245
Jiangshan Fuzu江山傅祖P3250
Jianlaodishen堅牢地神P3255
Jianzai Xian劒宰仙 P3260
Jianzhai Pusa剪寨菩萨 , 堅齋菩薩P3395
Jianzi San Niangj諌子三娘P3265
Jiazi Taisui Jinbian Da Jiangjun 甲子太歳金辨大将軍P3270
Jifu Qiansui紀府千歲P1591
Jin an Junwang晉安郡王P3275
Jin Bao & Zhao Cai招财进宝P3280
Jin Bian Shengzhe金鞭聖者P2711
Jin Chilin金齒臨P3285
Jin Da Wang金大王P1171
Jin Dou Gong金 斗公P3290
Jin Fu Daren金府大人P3295
Jin Fu Diye金府第爺 P3300
Jin Fu Niangniang金府娘娘P3305
Jin Fu Yuanshuai金府元帥P3310
Jin Hua Furen金花夫人P3315
Jin Kuniang金姑娘P3320
Jin Mian Daren金面大人P2931
Jin Niu Zunwang金牛尊王P9125
Jin Qiansui金千歳P3325
Jin Sheren -#TW金舍人P9785
Jin Tian Dadi金天大帝P9120
Jin Tongzi and Tie Tongzi金童子 - 铁童子P3330
Jin Zhenren紧真人P3335
Jinchan Zushi金禅祖師P3340
Jinde Xingjun金德星君P3345
Jinfu Qiansui金府千歲P1541
Jing Shen井神P3350
Jingang Zhi -Vajrapani金刚智P3355
Jingbu Furen菁埔夫人P1611
Jingzhu gong竟主公P3360
Jingzi Shen景子神P3365
Jinhua Jiangjun金華將軍P3370
Jinji Shen金雞神P3375
Jinjia Shen金甲神P3380
Jinlong Da Wang金龍大王P3385
Jinmian Zushi金面祖師P3390
Jinnaluo紧那羅P3400
Jinpiluo Wang金毘羅王P1331
Jinque Shangdi紧缺上帝P3405
Jinse Gongqiao金色孔雀P1341
Jinting Changzhe金鼎長者P3410
Jinxiu Gong金秀公P3415
Jinying Zushi金英祖师P3420
Jiu Cha Da Shen纠察大神P9130
Jiu Fu Xanshi九府仙師P3425
Jiu Huang Dadi九皇大帝P3480
Jiu Huang Ye九王爺P3430
Jiu Lei Longshen/He Chuan Longshen九壘龍神 / 河川龍神P1961
Jiu Lian Pusa九蓮菩蕯P3435
Jiu Long San Tongzi九龍三瞳子P3445
Jiu Long Sangong九龍三公P3440
Jiu Shi Gongye九使公爺P3450
Jiu Tian Caifang Shizhe-P3455
Jiu Tian Niangniang九天娘娘P3460
Jiu Tian Shengdi 九天聖帝P3465
Jiu Tian Shizhen/aP3470
Jiu Tian Xuannu九天玄㚢P3475
Jiu Tian Zunwang九天尊王P9140
Jiu Wei Huxian九尾狐仙P1801
Jiu Xuan Zushi九玄祖師P3485
Jiu Yin Jiangjun九阴将军P1981
Jiu Zhou Gong Cao Sifu九洲功曹司父P9445
Jiu Zi Mu九子娘P3490
Jixiang Tiannu吉祥天女P3500
Jizu Dawang鸡足打王P3505
Ju LingP3510
Ju Sheng沮聖P3515
Jubao Zunwang聚寶尊王P3525
Jun Da Wang軍大王P3530
Jun Ma郡媽P3535
Juren Gong巨仁公P3540
Kai Min Shengwang開閔生王P3545
Kai Zhang Zunwang開漳尊王P3550
Kaiji Zushi開基祖師P3555
Kaishan Shenghou開山聖侯P3560
Kaitian Shengdi開天聖帝P3565
Kaitian Shengzu Dier開天聖祖第二P3570
Kaixin Xiao Fu開心笑佛P3575
KangP3580
Kang Da Jiangjun康大真君P3585
Kang Fu Qiansui康府千歳P3590
Kang Fu Yuanshuai康府元帥P3595
Kang Sheren- #TW康舍人P9780
Kang Wang康王P3600
Kang Wangye康王爺P3605
Kang Xi康熙P3610
Kang Yuanshai康元帥P3615
Kang Yuanshuai #TW康元帅P9905
Kang Yuansuai康元帥P9625
Kang Zhongjian康中将P3620
Kanggong & Kangmu抗公抗母P3625
Ke Yizhen柯奕真P3635
KinnaraP3640
Kong Jinhong孔金紅P9725
Kongco公祖P1721
Kongde Zunwang孔德尊王P3645
Kongzi孔子P3650
Koxinga and his GeneralsP3655
Ku Kung San Wang古公三王P3660
Kuang Su狂俗P3665
Kui Xing魁星P3670
Kunlun Laomu崑崙老母P1731
Lai Zhoun/fP3675
Lai Zu頼祖P3680
Lan Caihe 蓝采和P3685
Lan Lei Er Jiangjun蘭雷二将軍P3690
Lao Fu Erh老佛兒P3695
Lao Tianhuang老天皇P3700
Lao Xiansheng老先生P3705
Lao Yeye老爺爺P3710
Lao Zhugong老主公P3715
Lao Zi老子P3720
Lei Fu Jiangjun雷府将軍P3725
Lei Fu Qiansui雷府千歳P3730
Lei Gong雷公P3735
Lei Haiqing雷海青P2201
Lei Zhenzi雷震子P3740
Lei Zu雷祖P3745
Li Baibai李八百P3750
Li Bing李冰P3755
Li Bo Gonggong 利伯公公P3760
Li Canjun李惨軍P3765
Li Duxun李督巡P3770
Li Fu San Wangye李府三王爺P3775
Li Fu San Zunwang李府三尊王P3780
Li Fu Tongzi李府 童子P9160
Li Fu Wangye李府王爺P3785
Li Fu Xianshi李府仙師P3790
Li Furen李夫人P3795
Li Guangqian李光前P3800
Li Hua Xiangu梨花仙姑P3805
Li Jiangjun李將軍P3810
Li Jiangjun李將軍P3815
Li Jing Tianwang李婧天王P3820
Li Jiu Lang李九郎P3825
Li Liande李廉德P3830
Li Liushou李六手P3835
Li Long Jiang林龍江P9985
Li Mao李茂P3840
Li Mao-yingP3845
Li Mi李宓P9555
Li Mu 九天聖帝P3850
Li Qi Ye李七爺P3855
Li San Niang李三娘P3865
Li Shan LaoMu驪山老母P3860
Li Shaoweng力少翁P9165
Li Shi Furen李氏夫人P3870
Li Shimin李世民P3875
Li Taibai李太拍P3880
Li Tian Xiang李畋像P3885
Li Tieguai李鐡拐P3890
Li Wenzhong李文忠P3895
Li Xiangu李仙姑P9605
Li Xiangu- #TW李仙姑P9810
Li Xue Mingwang林希元P2011
Li Yuanshuai李元帅P9630
Li Yuanshuai #TW李元帅P9920
Li Zhineng李志能P3900
Li Zhu Zunwang里主尊王P2001
Li Zhun李凖P3905
Li Zi Chang李子长P9170
Lian Gong Shenjun连公P9175
Lian Nai Furen蓮奶夫人P3910
Lian Shengzhe莲聖者P9180
Lian Shengzhe #TW连圣者P9765
Liandong Xianshi蓮狪仙師P3915
Liang Fu Qiansui梁府千歲P1026
Liang Gang Zunwang良崗尊王P3920
Liang Gong Fu梁公佛P3925
Liang Hongyu梁红玉P1621
Liang Shan Jiangjun梁山将軍P3930
Liang Taiye梁太爺P3935
Lianhua Sheng Dashi蓮花生大士 P3940
Liao Fu Qiansui廖府千歲P1681
Liao Tianding廖添丁P3945
Lin Daxian林大仙P3950
Lin Fu Taishi Gong林府太師公P3955
Lin Guniang (Songkla)林 姑 娘 P3960
Lin Guniang (Singapore)林太師P3965
Lin Longjian林龍江P2681
Lin Taishi林王爺P3970
Lin Wang Taizi林王太子P9185
Lin Wangye林王爷P3975
Lin Wencha林兆恩P3980
Lin Xiansheng林先生P3990
Lin Zexu林則徐P3995
Lin Zhao En林兆恩P3985
Lin Zhenming Fuzi林真明夫子P4000
Lingan Zunwang靈按尊王P4010
Lingbao Tianzun靈寳天尊P4015
Lingguan靈官P4020
Lingguan Tianzi 靈官天子P4025
Linghui Zunwang靈惠尊王P4030
Lingya Da Jiangjun靈芽大将軍P4385
Lingying Gong靈應公P4040
Lingyou Shenghou靈佑聖候P4045
Lingzhi Chanshi靈智禅師P4050
Linshui Furen - 2 /Chen Jinggu臨 水 夫 人P8960
Linshui Furen -1臨 水 夫 人P4055
Lintou Jie林投媎P4060
Lishan Laomu Shier Tongzi黎山孫元十二童子P2471
Liu P4070
Liu An劉安P4075
Liu Bang劉邦P2031
Liu Bei劉備P4085
Liu Bowen 劉伯溫P4090
Liu Chan劉禅P4095
Liu Changsheng劉長生P4100
Liu Chunfang柳春芳師P4105
Liu Da Jiang劉大将P4110
Liu Ding - Liu jia六丁六甲P9190
Liu Fang Tou Shisan Wangye六房透十三王爷P5710
Liu Fu Qiansui劉府千歲P1086
Liu Gong劉公P4115
Liu Gong & Liu Ma劉公 劉媽P4120
Liu Gong Shenjun流公眒軍P9195
Liu Gong Xun Cha刘公巡察P1181
Liu Gong Yuanshuai劉公元帥P4125
Liu Guoxuan劉國軒P4130
Liu Hai Xian劉海仙P4135
Liu Haichan劉海蟾P4140
Liu Jin Hou Da Jiangjun流金火铃大将军P9200
Liu Jin Shenghou柳金聖候P4145
Liu Mang Da Taizi流氓大太子P9205
Liu Meng劉猛P4150
Liu Mingchuan劉铭传P4155
Liu Ren Xianshi六壬仙師P4160
Liu Sahe劉隡何P4165
Liu Sheng Fu Wangye六聖府王爺P9210
Liu Sheng Gong六圣公P1061
Liu Shengzhe劉聖者P9215
Liu Shengzhe #TW刘圣者P9760
Liu Shuanqing Xiangu劉雙卿仙姑P4170
Liu Tianjun劉大将P4175
Liu Tianjun劉天君.P9670
Liu Wei Zunwang六位尊王P9220
Liu Xian柳仙P4180
Liu Xinfu六姓府P2701
Liu Xingjun柳星君P2321
Liu Xiu Guniang劉秀姑娘P4185
Liu Xun Ma-ma六巡嫲嫲P2331
Liu Yongfu劉永福P4190
Liu Zhuang Zushi柳庄祖师P3961
Liu Zu 六祖P4195
Liu Zufu 劉祖父P4200
Liumang San Shifu流氓三師父P1691
Lixue Mingguan理學名官P4205
Lizhu Cunwang里主存王P4210
Long Dajiang #TW龙大将P9850
Long Fu Qiansui龍府千歳P4215
Long Mu龙母P4220
Long Shu Gong龍樹公P4225
Long Wang龍 王P4230
Long Ye龍爺P4235
Longjun Xingjun龍君星君P4240
Longma Shen龍馬神P4245
Longshi Taizi龍實太子P4250
Longwang Santaizi/Ao Bing龍王三太子P9225
Longwei Shengwang/Longwei Shenghou龍尾聖王P4260
Longwen Dijun龍文帝君P4265
Lou da Zhenren婁大真人P4270
Lu Ban 鲁班P4275
Lu Dongbin呂洞賓P4280
Lu Fu Daren陸府大人P4285
Lu Fu Dashen鱸府大神P4290
Lu Fu Yuanshuai-P1186
Lu Gong Xianshi㱺公先師P4295
Lu Hui Gong鲁惠公P4300
Lu Jiao Guniang路矯姑娘P4305
Lu Kai呂凱P4310
Lu Ma绿馬P4315
Lu San Gong廬三公P4320
Lu Shan Da Fashi呂山大法師P4325
Lu Shan Furen夫人P4335
Lu Shan Jun廬山君P4340
Lu Shan Tongshi呂山通使P4345
Lu Shan Wu Tongzi呂山五童子P4350
Lu ShanfuP4330
Lu Shen路神P4355
Lu Wenhui Fuzi廬文㷆夫子P4360
Lu Xianchang盧仙長P4365
Lu Xiufu陸秀夫P4370
Lu Xiujing Tianshi陸修静天師P4375
Lu Ya Zhenren陸壓真人P4380
Lu Yu陸羽P9230
Lu Zhenjun路真君P9730
Lu Zhidao陆之道P2871
Lufu Daren吕府大人P1631
Lui Bang漢高祖P4080
Luo An Gong羅安公P4390
Luo FuxingP4395
Luo Hou Xingjun & Ji Du Xingjun羅候星君 計都星君P4400
Luo Tian Dajiang羅天大将P4405
Luo XuanP4415
Luo Yuanshuai羅元帥P4410
Luohan羅漢P4425
Luozu羅祖P4420
Luozu Daxian羅祖大仙P4430
Luqiu Xian闾丘仙P4435
Lushan Da Fashi 閭山大发師P4440
Lushan Liu Hufa吕山六护法P2041
Lushan San Sheng庐山三圣P1781
Lushen㱺神P4445
Lushena廬舍那P4450
Luxing祿星P4455
MaP4460
Ma Danyang馬丹陽P4465
Ma Daren馬大人P4470
Ma Fu吗夫P9570
Ma Fu Qiansui馬府千歳P4475
Ma Gong馬公P4480
Ma Gu痲姑P4485
Ma Jia Luo #TW马伽罗P9860
Ma Lingguan馬靈官P9840
Ma Long Guan- #TW馬龍官P9790
Ma Mian馬面P4490
Ma Miao Jiangjun馬妙將軍P4495
Ma Ming馬鸣P4500
Ma Qieluo馬伽羅P4505
Ma Wang馬王P4510
Ma Wangye馬王爺P4515
Ma Wuniang馬五娘P4520
Ma Yuan馬援P4525
Ma Yuanshuai馬元帥P4530
Ma Zhong馬忠P4535
Ma Zong Zhen麻总政P9240
Maholuo Nu 摩袔羅女P4545
Majia Lou馬加羅P9735
Makejialuo摩袔镓羅P4550
Man Xianren 满苮人P4555
Mang Shen芒神P4560
Manshan Chewang 满善車王P4565
Manzhou Shengmu满洲聖母P4570
Mao Huanghuo貓皇后P1141
Mao Shen猫神P4575
Mao Tu Xingjun卯兔星君P1751
Mao Zedong毛泽东P4580
Maoshan Jun茅山君P4585
Marici摩利支天P4590
Masai Gong馬賽公P4595
Matou Mingwang馬頭明王P1741
Matou Niang馬頭娘P4600
Mau Thurong Ngann/aP1651
Mayi Wang蚂蚁王P4605
Mayi Xianweng麻衣仙翁P4610
Mazhen Gongma痲疹公媽P4615
Mazu媽祖P8915
Mazu Shiba Shuique Xianbian妈祖十八水阙仙班P1761
Mei Fei梅妃P4620
Mei Xian Dadi梅仙大帝P4625
Meige Xianweng梅葛仙翁P9245
Meigui Xianzu玫瑰仙子P4635
Meiren媒人P4640
Meishan Qi Shenggong梅山七聖公P4645
Men Guan菛官P4650
Men Ren菛人P4655
Men ShenP4660
Meng Chang孟昶P1841
Meng Fu Langjun猛府郎君P4665
Meng Po Nianniang孟婆娘娘P4670
Meng Shan Yuan Shuai孟山元帥寶誥P4675
Meng Zi 孟子P4680
Mian Ran Dashi面燃大士P2891
Miao Shan Laozu妙山老祖P4685
Miao Yun Pusa妙筠菩萨P1771
Miao Zhuang WangP4690
Miaole Zhenjun妙楽真君P4695
Miaoying Chansi妙應禅師P4700
Miaoying Xianfei妙應仙妃P1246
Miji Jinjiang密蹟金剛P4705
Mile Fu彌勒佛P4710
Min Gong閔公P4715
Ming Fu Shiwang冥府十王P4720
Ming Hui Di 明惠帝P4725
Ming Wang明王P4730
Mingshun Furen明順夫人P4735
Mingying Wang明應王P4740
Minzhu Gongwang民主公王P4745
Mo Fu Qiansui莫府千歳P4750
Mo Tong & Shu Tong墨童 dc-comma 薯童P4755
Mo Tzu墨子P4760
Mo Xie Qian莫邪劒P9250
Mohuluoqie摩呼洛伽P4765
Momu嫫母P1861
Morikawa Seijiro森川清治郎P4770
Moxishuoluo Tian摩醯首羅天P4775
Mr SmileyunknownP1051
Mu Gui Yin穆桂英P9255
Mu Lian目蓮P4780
Mu Zha木吒P4785
Muhanmode穆罕默德P4790
Mystery Deity with fannot confirmedP1041
Na Dajiang - #TW拿大将P9835
Nadu Buoya Puteh那督白鳄P2461
Nadu Gong拏督公P4795
Nagui Dajiang拿鬼大將P9715
Naluo Wang哪羅王P4800
Naluo Yena那羅野拏P4805
Nam Kwak-P4810
Nan Fu Qiansui南府千歲P2691
Nan Hua XianGu南天花仙姑P9260
Nan Kunshen南鲲身P4815
Nan Xing Guan南興官P4820
Nandou / Beidou Xingjun南北斗星君P4825
Nanji Daoren南極道人P4830
Nantuo Banantuo難陀䟦難陀P4835
Nanyue Dadi南嶽大帝P4840
Nanyue Shenghou南嶽聖候P4845
Nenek & Kramat Bissu-P4855
Nezha San Taizi哪吒三太子P4850
Ni Fu Daren倪府大人P4860
Ni Fu Shenggong倪府聖公P4865
Ni Shenggong Ye倪府聖 公P4870
Niang-niang娘娘P4875
Niangniang娘娘P4880
Niao Jiangjun鳥將軍P4885
Niaochao Chansi鳥巢禅師 P4890
Nie Jiangjun聶將軍P4895
Ningjing Wang寜婧王P4900
Niu Jiangjun牛將軍P4905
Niu Mowang牛魔王P9280
Niu Tou牛頭P4910
Nu Men Shen女門神P4915
Nu Wa Xuan Nu女媧聖娘P4920
Nuo Shen儺神/難神P2631
Ou Daxian敺大仙P4925
Ou Qiansui敺千歳P4930
Ouyang Hu敺楊胡P4935
Paitou Jiangjun排頭將軍P4940
Pan Fu Qiansui潘府千歳P4945
Pan Gu盘古P4950
Pan Jinlan潘金蓮P9285
Pan Jinlian潘金蓮P2901
Pan WangP4955
Pan Zushi潘粗師P4960
Pang Fu Wangye龐府王爺P4965
Pang Yuanshuai龐元帥P4970
Panguan判官P4975
Pei Zhenren 裴真人P4985
Peng Wen Zhu彭縕P4990
Peng Yulin 彭玉麟P4995
Peng Zu彭祖P5000
Pengniao Yuanshuai鹏鳥元帥P5005
Pilu Zhena毘廬遮那佛P5010
Pingan Jiangjun平安將軍P5015
Pingshui Tianwang平水天王P5020
Pingshui Zunwang龍尾聖公P4255
Pipo Jialuo Wang 毘婆迦羅王P5025
Pishamen Hufa毗沙門護法P5030
Pishefu毗舍浮P5035
Pojie Long Wang婆竭龍王P5040
Pu An Zushi普庵大祖師P5050
Pu Xian Pusa普賢菩隡P5055
Puhua Tianzun普化天尊P5060
Puji Tianwang 菩激天王P5065
Puti Fuzu菩提佛祖P5070
Puti Shushen菩提樹神P5075
Puxian Pusa菩賢普隡P5080
Qi Bo 歧伯P5085
Qi Da Jiangjun 戚大将軍P5090
Qi Fang Houwang 七方候王P5095
Qi Fu Renma 七夫人媽P5100
Qi Huwang琦虎王P5105
Qi Jiangjun 七将军P5110
Qi Qinwang 七亲王P5115
Qi Sheng Xianniang 七聖仙娘P5120
Qi Wangye七王爷P1096
Qi Xiannu 七仙女P5125
Qi Xin Wangye西秦王爺P5130
Qi Xing Dadi 七 星 大 帝P5135
Qi Xing Nai 七星奶P5140
Qi Xing NiangniangP5145
Qi Xiongdi 七兄第P5150
Qi Ye and Ba Ye七爷 - 八爷P1256
Qi Zhenren 七真人P5155
Qi Zu 七祖P5160
Qian Ceng Shifo干層師傅P5165
Qian Fo 千佛P5170
Qian Long 乾隆P5175
Qian Yi 千医P5180
Qianqiu Shengwang千秋聖王P5185
Qiaotou Bogong橋頭伯公P5190
Qibei Zunwang 洓北尊王P5195
Qicu Xianshi 七䓚仙師P5200
Qidu Zunshen 旗蠹尊神P5205
Qie Chi & Yao Ya切齒, 咬牙P5210
Qie Lan 伽蓝P5215
Qilin Songzi麒麟送子P3495
Qilin SongziP5225
Qin Gui秦檜 P5230
Qin Liangyu秦良玉P1871
Qin Shi Huang秦始皇P1106
Qin Wan Tianjun秦完天君P9290
Qin Wangye 秦王爷P5235
Qin Xiangu #TW勤仙姑.P9800
Qin yuan Shigong 秦元师公P5240
Qin Yuanshuai 秦元帥P5245
Qinchai Guan 钦差管P5250
Qing Fu Qiansui清府千歲P1036
Qing Guniang San Gongzhu清姑娘娘三公主P9585
Qing Long青龍|青龙P5255
Qing Long Gong青龙公P2341
Qing Tong Yang 青同羊P5260
Qing Wangye清王爺P1351
Qing Wangye 輕王爺P5265
Qing Xi Xian You Bo Zhu请溪显佑伯主P2911
Qing Yang青羊P1991
Qingmian Da Ren青面大人P5270
Qingshan Hou Wang请山候王P5275
Qingshui Zushi 清水祖师 P5280
Qingtou Zushi 青头祖师P5285
Qingyuan Zhenjun 请元真人P5290
Qingyun Bo 青云伯P5295
Qipan Daxian 棋盤大仙P5300
Qishier Disha Xing七十二地煞星P9045
Qitian Dasheng - part 1齊天大聖P5305
Qitian Dasheng - part 2齊天大聖P8900
Qiu Changchun Zushi邱長春䓚師P5310
Qiu Fu Dadi. 邱府大帝P5315
Qiu Gong Shenghou 邱公聖候P5320
Qu Gong Zhenren娶公真人P5325
Qu Yuan 屈原P5330
Qu Zhenren瞿真人P9295
Quan Fu Jiangjun 传府将軍P5335
Quan Gong 犬公P5340
Quan Shui Shen 泉水神P5345
Quanlong Zushi 全龙祖師P5350
Randeng Shengfo然登聖佛P5355
Ren Zu人祖P5360
Renzhu Xianshi壬主仙師P5365
Ri Lian日蓮P2851
Ri Tianzi日天子P5370
Ri Yue Tai Bo日月太保P9300
Ribao Xingjun日报星君P5375
Riyue Dashi日月大師P5380
Rong Cheng容城P5385
Rong Fu Erwang荣府二王P5390
Roui Furen柔 ?夫人P5395
Ruan Wenzhong阮翁仲P1791
Rulai Fo如来佛P5400
Runguang Shenwang润廣聖王P5405
Sa Zhenren薩真人P5415
San Baiye三白爺P5420
San Bao Fu三寳佛P5425
San Bao Niangniang三寳娘娘P5430
San Da Houwang三大候王P5435
San Dai Zushi三代祖師P5440
San Daren三大人P5595
San Dian Zhenren三殿真人P5615
San Fu Wangye三府王爺P5445
San Fuzi三夫子P5450
San gong三公P5455
San Gong Fuzu三共佛祖P5460
San Gongzhu三公主P5465
San Guan Dadi三官大帝P5470
San Guniang Ma三姑娘馬P5480
San Hougong三候公P5485
San Huang三皇P5490
San Huangye 三皇爷P5495
San Jiangjun三將君P5500
San Laoye三老爺 P5505
San Lu Yuanshuai三路元帥P5510
San Ma Xianggong三麻相公P2351
San Mao Shenjun三茅真君P1971
San Mi Niangniang三米娘娘P5515
San Nai Furen三奶夫人P5520
San Niang三娘P5525
San Pin Furen三品夫人P9565
San Ping Zushi三玶祖師P5530
San Po三婆P5535
San Qiansui三千歳P2361
San Qing Daozu三清道祖P5540
San Shan Guowang三山國王P5545
San Shan Shengmu三山圣母P2371
San Shen三身P5550
San Sheng Enzhu三聖恩主P5555
San Sheng Gu三聖姑P5560
San Sheng Mu三聖母P5565
San Shi Fo三世佛P5570
San Shi Ye三石爺P5575
San Shier Tiandi三十二天帝P5580
San Shiye & Sheng Mingli三師爺P5585
San Shui Fu三水府P5590
San Tai Xingjun三台星君P5600
San Tai Zi三太子P5605
San Tian Dou Yuanshai三田都元帥P5610
San Wang Fu三王府P5620
San Wanggong三王公P5625
San Wangye三王爺P5630
San Xian Lingdi三顯靈帝P5635
San Xiang Gu三仙姑P5650
San Xianggong三相公P5640
San Xianggu三仙姑P5645
San Xiao Niangniang三蕭娘娘P5660
San Xing Zunwang三姓尊王P5655
San Yuan Shan Sheng傘圓山聖P2381
San Yuan Zhenren三沅真人P1601
San Zhonggong三忠公P5665
Sanbao Huangshen三寶荒神P2251
Sancan Dashi僧璨大師P5670
Sanguan ye/Wanshan ye/Jian Zai Gong萬善爺 / 囝仔公P5475
Sanjie Zhifu Shizhe三界直符使者P2221
Sansheng三聖P5675
Sanshi Rengong三十人公P5680
Sanshiliu Guanjiang三十六官将P5685
Sanshiliu Nai Niang三十六奶娘P5690
Sanshisan Tian Dou Yuanshuai三十三天都元帥P5700
Sanshisan Tongzi三十三童子P5705
Sanwei Furen三位府人P5715
Sanwei Shizheng三位施政P5720
Sanyi Jiaozhu三義教主P5725
Sanzhi Dajiang散脂大將P5730
SemarP5735
Sha Wujing- Sandy.沙悟净P9305
Shajiang Ma沙江媽P5740
Shan Dao善導 P5745
Shan San Jing Weilie Hou山三境威烈候P5750
Shan Shen山 神P5755
Shancai善財童子P5760
Shangtian Dawang上天大王P5765
She Guan赦官P5770
She Ji社禝 P5775
She Po Jiangjun/Zhepo Jiangjun聂魄将军P5850
She Shen舍神P5780
Shehun Jiangjun摄魂将軍P5790
Shen Daren沈大人P5795
Shen Daren沈大人P5785
Shen Fu Dashi沈府大使P5800
Shen Gong Bao省公報P2081
Shen Guo Furen Ma申國夫人媽P2091
Shen Huo Zushi & Shen Shui Zushi神火祖師 & 神水祖師P5805
Shen Nong Dadi神農大帝P5810
Shenggong Wu Xiongdi聖公五兄第P5820
Shenggong & Shengmu聖公母P5815
Shengmu聖母P5825
Shengtian Dadi盛天大帝P5830
Shengyi Yuanshuai聖義元帥P5835
Shenmu Tianwang 神母天王P5840
Sheren Zungong舍人尊公P5845
Shi Bu Qian Laoye十不全老爷P9310
Shi Da Dizi十大弟子P5855
Shi Er Yao Cha Dawang十二药叉大将P9320
Shi Fang Sheng Xian十方聖賢P5860
Shi Fu Jiangjun石府将軍P5865
Shi gan Dang石敢當P9315
Shi Gong Laoye石公老爷P5870
Shi Kefa史可法P5875
Shi Lang施琅P5880
Shi Ming Gong石明公P5890
Shi Qian莳遣P5895
Shi Shen狮神P5900
Shi Shi Cheng Huang Gong石溮城隍公P2811
Shi Shilun施世綸P5905
Shi Tou Gong使頭公P5910
Shi Wangye饰王爷P5915
Shi wei Mingsheng Yaoshen十位明圣药神P6425
Shi Xianggong施相公P5920
Shi Zu始祖P2101
Shiba Wanggong十八王公P5925
Shibo Gong石伯公P2391
Shier Ke Gong十二客公P5930
Shier Qin十二禽P5935
Shifu Qiansui施府千歲P1016
Shigui Dajiang食鬼大將P5940
Shiji Niangniang石矶娘娘P9540
Shijiamouni Fu 釋迦牟尼佛P5945
Shisan Enlie Gong十三恩烈公P5950
Shisan Taibao十三太保P5695
Shisan Taibao十三太保P5955
Shisan Taibao十三太保P9385
Shisan Taibao (GZZW)十三太保P2021
Shisan Wangye十三王爺P5960
Shisan Yaoxing十三曜星P5965
Shitou Gong石頭公P5970
Shiwei Mingshen Yaoshen十位名勝葽神P5975
Shiwu Wanggong十五王公P1126
Shizhe使者P5980
Shou Fu Qiansui守府千歳P5985
Shou Gongye壽公爺P5990
Shouxing壽星P5995
Shu Shen樹神P6000
Shu Xian Niangniang水仙娘娘P6005
Shu Ye Gong树爷公P2451
Shui Fu San Sheng Wang水府三盛王P6015
Shui Gai Jing水怪精P9325
Shui Liu Gong施琅P5885
Shui Mu Niangniang水母娘娘P6025
Shui Xian水仙P6030
Shui Xian Zunwang水仙尊王P6010
Shui Yuanshuai水元帥P6035
Shuiguan Shengdi 三官大帝 & 水官P6040
Shuiwei Shengmu水尾聖母P6045
Shun Di舜帝P6050
Shun Fu Wangye順府王爺P6055
Shun Zheng Wang Gong顺正府大王公P9335
Shunfeng Er & Qianli Yan順風耳 千里眼P6060
Shunshui Ma順水媽P6065
Si Da Jiangjun四大将軍P6070
Si Da Tianshi四大天師P6075
Si Da Tianwang 四大天王P6080
Si Da Yuanshuai 四大元帥 P6085
Si Dadi四大帝P6090
Si Fu Ren Ma四夫人妈P9345
Si Fu Wangye四府王爺P6095
Si Gui Ye四鬼爺P9350
Si Jijie Shen四季洁神P9355
Si Mian Fo四面佛P9560
Si Miao Tongzi四妙童子P6100
Si Sheng Enzhu四聖恩主P6105
Si Shenzhe 四聖者P6110
Si Shiye 四師爺P6115
Si Yu 四御P6120
Si Zhi Gong四知公P6125
Si Zhi Gongcao四値㓛P6130
Sifu Qiansui石府千歲P1006
Sima Xiangru司馬相如P6135
Sima Zhang Shengwang司馬張聖王P6140
Siming Zhi Shen司命之神P2791
Sizhou Pusa 泗州菩萨P6185
Sizhou Shengmu 泗州聖母P6145
Song Chan Zushi宋禅祖師P6150
Song Dafeng Zushi宋大峰租師P6155
Song Jiang宋江P6160
Songhua Tongzi送花童子P6165
Songsheng Niangniang送生娘娘P6170
Songshu Gong松樹公P6175
Songzi Niangniang送子娘娘P6180
Su Fu Da Wangye穌府大王爺P6195
Su Fu Minghuang穌府明皇P6190
Su Fu Wangye 穌府王爺P6200
Su Jiangjun 穌將軍P6205
Su Shi苏轼P6210
Su Xiangong穌仙公P6215
Su Xiantong Gong & Xu Xiantong Gong 穌許仙童公P6220
Subao Ye速报爷P6225
Sugiura Shigemene杉浦茂峰P8965
Sui Jing Bo綏婧伯P6230
Suijia Wang隋驾王P6235
Suijing Hou綏靖侯P2491
Sun Bin Er Jiangjun孙斌二将军P9965
Sun Bin Qiansui孫府千歲P2651
Sun Bin Zushi 孫矉祖師P6240
Sun Buer 孫不二P6245
Sun Da Zushi孫大祖師P2481
Sun Furen 孫夫人P6250
Sun Gonghe孫公和P6255
Sun Jiangjunnot knownP2211
Sun Qian孫乾P6260
Sun Taizi Zushi孫太子祖師P6265
Sun Wen 孫文P6270
Sun Wugong孙悟空P6275
Sun Yat Sen偉慈真君P2071
Sun Zhenren孫真人 P6280
Suo Dajiang - #TW锁大将P9820
Suo Jiangjun 锁将军P6285
Tai Shan Laomu太山老母P6290
Tai Sui太歲P6300
Tai Sui太歲P6305
Taibai Jinxing太白金星P6310
Taibao Gao太保高P9745
Taibao Gong太保公P6315
Taibao Houwang太保侯王P9370
Taibao Sheren太保舍人P6320
Taihua Furen泰華夫人P6325
Taiping Shen太平神P6330
Taishang Laojun太上老君P6335
Taiyang Xingjun 太陽星君P6340
Taiyi Jiuku Tianzun -1太乙救苦天尊 P6350
Taiyi Jiuku Tianzun - 2太乙救苦天尊P6355
Taiyin Xingjun太陰 星君P6345
Taizi laoye太子老爷P6360
Taizi Taifu Zhongshu Ling Kou Tianguan太子太傅中暑令寇天官P6365
Tan Fu Qiansui谭府千岁P2501
Tan Gong譚公P6370
Tan Yuanshuai檀元帥.P9635
Tang Ming Huang唐明皇P6375
Tang Shuyu唐叔虞P6380
Tang Yao唐尧P6385
Tanshen Dengdeng探神鐙鐙P6390
Tao Rong Tianjun陶榮天君P6395
Tao Tianjun陶天君P6400
Tao Ye Xianshi陶冶先師P6405
Tao Zhu Gong Fan Li陶朱公范蠡P1196
Taobing Taizi陶兵太子P6410
Taohua Xiannü桃花仙㚢P6415
Taoist Temple GuardiansP6420
Teng Weng Gong滕文公P9375
Tengfeng Yuanshuai腾鳯元帥P6430
Tian Di San Jie Shi Fang Wang Ling天地三界 十方万灵P1201
Tian Dou Yuanshuai田都元帥P6445
Tian Gong天公P6450
Tian Gou天狗P6460
Tian Guan天官P6455
Tian Huang Shan Wuzu.天皇山五组P9150
Tian Jiang天将P6465
Tian Jiangjun Wang天将軍王P6470
Tian Long & Ti Ya天龙 dc-and 提牙P6475
Tian MuP6480
Tian Nu 天女P6485
Tian Peng Yuanshuai天蓬元帅P6490
Tian Zhen Wu Fo天真武佛P6495
Tian Zhuwang天朱王P6500
Tiandao天道P6435
Tiandi Fumu天地父母P6505
Tiandi Sanjie Shifang Wangling天地三界 十方万灵P9135
Tiandou Yuanshuai - 2田都元帥P9145
Tiandou Yuanshuai -1天都元帥P6510
Tianfu Dadi醫靈大帝P7970
Tiangang Xingjun天罡星君P6515
Tiangou天狗P6520
Tianhou Shengmu天候聖母P6440
Tianhou's administratorsnot knownP1071
Tianjun Niangniang天君娘娘P6530
Tianli Zunwang天理尊王P6535
Tianmu天姥P6540
Tianshui Shen天水嬸P6545
Tianxian Niangniang天仙娘娘P6550
Tianyi Zhenren天醫真人P6555
Tie Daren鐡大人P6560
Tie Niu Zushi铁牛祖師P2051
Tie Shan Gongzhu鐡扇公主P9380
Tie Yuan-shuai鐡元帥P6565
Tieja Yuanshuai鐡甲元帥P2271
Tiejia Yuanshuai鐡甲元帥P1901
Tieniu Jiangjun鐡牛將軍P6570
Tishen替神P6575
Tong Fu Qiansui佟府千歳P6580
Tong Tian Jiao Zhu通天教主P6585
Tong Zhu Zhong Lie Hou Da Wang茼主忠烈大候王P2881
Tongyi Zunwang通義尊王P6590
Tongzi童子P6595
Tudi Gong土地公P6605
Tuer Shen兔兒神P6600
Tuihun Jiangjun推魂將軍P6610
Tun Jing Dajiang #TW吞精大将P9880
Tunjing Dajiang吞精大将P6615
Twa Sai - Gee Sainot knownP1021
UI 009 - Masked mystery Deity-P1081
Wan Chan Laozu王幝老租P9265
Wan Fa Zushi萬法祖師P9390
Wan Fu Wangye 萬府王爺P6620
Wan Jiao Zhumu 萬教主母P6625
Wan Jiu Dijun萬救帝君P6630
Wan Jun Zhushuai萬軍主帥P6635
Wan Wangye萬王爺P6640
Wang Bo王勃P6645
Wang Daye王大爺P6650
Wang Delu王德盧P6655
Wang Engong王恩公P6660
Wang Gong王公P1391
Wang Gong / Wang Niang王公 - 王娘P6665
Wang Hua汪華P6670
Wang Lao Xianshi 黃老仙師P6675
Wang Lingguan 王靈官P6680
Wang Qiong王枪P6685
Wang San Nainai王三奶奶P6690
Wang Shuoren ? 王說人P6695
Wang Sun Dashi王孫大使P6700
Wang Wei 王危P6705
Wang Xian王仙P6710
Wang Xianchang王仙長P6715
Wang Xiansheng王先生P6720
Wang Xizhi王羲志P6725
Wang Yuanshuai #TW王元帅P9915
Wang Yuyang王玉陽P6740
Wang Zhongyang王重陽P6745
Wang Zhucheng王朱稱P6750
Wang Ziqiao王資敲P6755
Wang Zugong尪祖公P6760
Wang Zuqiaon/fP6765
Wanggong YeP9395
Wangliang Si魍魉司P6775
Wangong Wanma万公万妈P2261
Wangye (1)王爺P6730
Wangye (2)王爺P6735
Wangye (for Ronni)P6785
Wangye - For RP.王爺P6780
Wannien Da Songshen 萬年大松神P6790
Wanshan Caishen萬山財神P6795
Wanshan ye - Jianzai Gong囝仔公 - 囝仔公P9110
Wantian Zushuai万天主帅P2421
Wanxing Jiangjun 萬姓將軍P6800
Wanying Gong萬嬰公P6805
Wei Cicang韋慈藏P6810
Wei Fu Qiansui魏府千歲P1226
Wei Liang Fu魏良辅P6815
Wei Tuo 韋陀P6820
Wei Wang n/aP6825
Wei Wangye魏王爺P6830
Wei Yuanjun魏元君P6835
Weichi Gong/ Yu Chi Gong 尉迟恭 P6840
Weiguo Gongwang Yanling威國公延齡P6845
Weiji Dou Xingjun尾計都星君P6850
Weilie Houwang威烈侯王P6855
Weimojie維摩節P6860
Weiyan Tianzun威眼天尊P1266
Wen An / Wen Wu Zunwang文安尊王武安尊王P6865
Wen Chang Dijun 文昌帝君P6870
Wen Fu Qiansui 瘟府千嵗P6875
Wen Qiong温琼P2231
Wen Shu Pusa文殊菩萨 P6880
Wen Tianxiang文天祥P6885
Wen Wang温王P6890
Wen Wang (2)文王P6895
Wen Wangye瘟王爺P6900
Wen Yuanshuai 溫元帥P6905
Weng Zhong翁仲P6910
Wenqu Xing文曲星P6915
Wenshen瘟神P6920
Wenwang Si Gongzhu溫王四宫主P6925
Wenwu Panguan文武判官P6930
Wenwu Zhongjiang 文武忠將P6935
Wenxian Shengdi文賢聖帝P6940
Wenzhou Houwang 溫州侯王P6945
Wenzhou Shengmu溫洲生母P6950
Wong Tai Sin黄大仙P6955
Wu Ann , Wen Wu Zunwang文安尊王武安尊王P6960
Wu Chang五猖P6965
Wu Da Mingwang五大明王P6970
Wu Da Xian五大仙P2781
Wu Dadi伍大蒂P6975
Wu Dao Ci or Wu Gong五公祠 or 五公P8980
Wu Dao Fu 悟道佛P6980
Wu Dao Jiangjun五道將軍P6985
Wu Dao Shen五道神P6990
Wu Dao Zhenren 吳道真人P6995
Wu Daxian Jia五大仙稼P9945
Wu De Ying Hou Zhang San Xiang Gong武德英候章三相公P1206
Wu Dehou武德侯P9275
Wu Di五帝P7000
Wu Dou Xingjun 五斗星君P7015
Wu Enzhu五恩主P7020
Wu Fang Wu Lao五方五老P7025
Wu Fang Xinjun五方星君P1156
Wu Fei Niangniang五妃娘娘P7030
Wu Feng吾鳯P7035
Wu Fu Da Shen五福大神P9270
Wu Fu Dadi 五福大帝P7040
Wu Fu Qiansui伍府千歳P7045
Wu Fu Qiansui伍府千歳P7050
Wu Fu Qiansui (2)呉府千歳P7055
Wu Fu San Qiansui呉府三千歳P7060
Wu Fu Wangye五府王爺P7065
Wu Fu Ye五福爺P7070
Wu Gong五公P7075
Wu Gong Zhenxian吴公真仙P7080
Wu Gong Zushi 武公祖師P7085
Wu Gu Taizi五谷太子P7090
Wu Guan Shengzu & Qi Guan Laomu五官聖祖 and七官老母P7095
Wu Gui 五鬼P7100
Wu Gui Wang五鬼王P2241
Wu Huang Dadi五皇大帝P7105
Wu Hujiang五虎將P9400
Wu Jiangjun吴將軍P7110
Wu Jiao Wu Mu 五教五母P7115
Wu Jie Gu五姐姑P7120
Wu Jie ye五節爺P7125
Wu Lao Guan九老觀P7130
Wu Laojun五老君P7135
Wu Lei五雷P7140
Wu Lei Jiangjun五雷將君P7145
Wu Lian Kui 五蓮魁P7150
Wu Liesheng武烈聖P7155
Wu Lingguan #TW伍灵官P9795
Wu Long Gongzhu 五龍公主P7160
Wu Lu Caishen 五路財神P7165
Wu Lu Caishen -2-P1176
Wu Lu niangniang伍陸娘娘P7170
Wu Mengwu Shi 吳夢吾師P7175
Wu Nian Wangye 五年王爺P7180
Wu Qin Wang五锓王P7185
Wu Sha 呉沙P7190
Wu Shan Shennu巫山神女P9405
Wu Sheng Enzhu 五聖恩主P7195
Wu Sheng Tianfei吴圣天妃P1166
Wu Taibo呉太伯P7200
Wu Tian Shengdi五天聖帝P7205
Wu Tian zhu武天佛祖P7210
Wu Tong /Wu Tong Caishen五通 / 五通蔡神P7005
Wu Tong Shen五通神P7010
Wu Wang Dadi五王大帝P9410
Wu Wanggong五王公P7220
Wu Wangye五王爺P7225
Wu Wangye 五王爺P7230
Wu Wen Shen 五瘟神P7235
Wu Wenying 吳文應P7240
Wu Xian五仙P7245
Wu Xian Dadi 五仙大帝P7255
Wu Xian Lingguan五顯灵官P9690
Wu Xiang Lin JunP7260
Wu Xing Niangniang五行娘娘P7265
Wu XuanP7270
Wu Xuann/aP9940
Wu Yuan五員P7275
Wu Yue Dadi五嶽大帝P7280
Wu Zhi Zhenren五指真人P7285
Wu Zhu Gu-P9420
Wu Zu五祖P9425
Wuchang Gui - Part 1無常鬼 无常鬼P7290
Wuchang Gui - Part 2無 常 鬼P8935
Wude Yinghou五德應侯P7295
Wude Zunhou五德尊侯P7300
Wufu Ye五府爺P1921
Wugong Shen蜈蚣神P7305
Wuhui Zunwang武惠尊王P7310
Wuji Jiulong Da Tianzun無極九龍大天尊P2511
Wuji Lao Mu 無極老母P7315
Wuji Tianyuan無極天元P7320
Wuliang Yinsheng Wangfu南無無量音聲王佛P7325
Wulong Zhushi烏龍主師P7330
Wumian Jiangjun烏面將軍P7335
Wushan Shengmu坐山聖母P1401
Wusheng Laomu無聖老母P7345
Wuya Shen乌鸦神P9530
Wuying Jiangjun五 營 將 軍P7350
Wuzhiqi無支祁P7355
Xi Huang Zumu西皇祖母P7365
Xi Qin Wangye /Tang Ming Huang西秦王爺P7370
Xi ShenP7375
Xi Shi西施P7380
Xi Tai Furen喜太夫人P7385
Xi Wangmu 西 王 母P7400
Xi Xiang四象P1711
Xi Zushi 洗祖師P7405
Xia Dehai夏德海P7410
Xia Qiansui夏千歳P7415
Xian Cushi仙粗師P7425
Xian Hua Dashi显化大士P8950
Xian Shiye仙師爺P7430
Xian Tai Furen 洗 太 夫 人P7390
Xianfeng Guiren先蜂貴人P7435
Xianfeng Ye先蜂爺P7440
Xiang Fu Yuanshuai項府元帥P9990
Xiang Shan Zushi香山祖師P7445
Xianggu Shen 香菇神P7455
Xiangong Ye仙公爺P7450
Xiangong ye仙公爷P7460
Xiangye 相爺P7465
Xianji Niangniang 仙姬娘娘P7470
Xiante Tianzun 顯德天尊P7475
Xianying Zushi顯應祖師P7480
Xiao Changming蕭昌明P7485
Xiao Fu Qiansui蕭府千歳P7490
Xiao Gong蕭公P7495
Xiao Gong Shenjun蕭公聖君P9430
Xiao Guniang Niang 小菇孃嬢P7500
Xiao Hai-gong小孩公P7505
Xiao He Dadi蕭何大帝P7510
Xiao Niang小娘P7515
Xiao Shengzhe蕭聖者P7520
Xiao Shengzhe #TW萧圣者P9755
Xiao Taifu吳文英P7420
Xiao Wangye蕭王爺P7530
Xiao Yan蕭衍P7535
Xiaohao Shuaiye小鰝帥爺P7525
Xiaozai Tian Jiangjun销災天将軍P7540
Xiaozi Ye孝子爺P7545
Xiashen轄神P7550
Xibin Fuzu 西斌佛祖P7555
Xidou Xingjun西斗星君P7560
Xie An谢安P9435
Xie Da Jiangjun謝大将軍P7565
Xie Deming謝府元帥P7570
Xie Fu San Yuanshuai謝府三元帥P7580
Xie Fu Yuanshuai謝府元帥P7575
Xie Xianchang謝仙長P7585
Xie Xuan Yuanshuai謝玄元帥P7590
Xie Yingdeng Xianweng 謝映登仙翁P7595
Xie Yuanshuai謝元帥.P9650
Xifang Jiaozhu西方教主P7600
Xifang San Sheng西方三聖P7605
Xin - Ge - Caidc-comma San Wangye辛柯蔡 三王爺P7625
Xin Ding Gong新丁公P7610
Xin Tianjun辛天君P7615
Xin Tianjun #MS辛天君.P9680
Xin Xing Gong新興公P7620
Xin Yuanshuai #TW辛元帅P9930
Xing Fu Wu Qiansui邢府五千歳P7630
Xiren Gong锡仁公P7635
Xitai Niangniang西台娘娘P7395
Xiu Fu Qiansui洪府将軍P7640
Xiuzhou Pusa泗州菩隡 P7645
Xiyue Dadi西嶽大帝P7650
Xu Fu Qiansui 徐府千歳P7655
Xu Fu Zhenren許府真人P7660
Xu Gui Mei 徐硅妹P7665
Xu Jia許真珺P7670
Xu Lin Er Laobo 徐林二老伯P7675
Xu Qing Gong許濪公P7680
Xu Tianjun 徐天君P7685
Xu Wangye徐王爺P7690
Xu Xian徐仙P7695
Xu Xun許遜P2831
Xu Zhenjun許真珺P7700
Xu Zhenjun (2) 許真珺P7705
Xu Zhenren. Article by Keith Stevens許真人P7710
Xuan Zang - Zhu Bajie - Sha Heshang玄奘 - 猪八戒 - 沙何尚P7715
Xuanlong Zushi玄龍祖師P7720
Xuantan Yuanshuai玄壇元帥P7725
Xuantian Shangdi玄 天 上 帝P7730
Xuanxuan Shangdi玄玄上帝P7735
Xuanzan Da Yuanshuai 宣赞大元帥P7740
Xue Fu Jiangjun辥府将軍P7745
Xue San Lao Mu血三老母P7750
Xue Shen掌管下雪的神P8970
Xuechi Zhuzai 血池主宰P7755
Xukong Cang Pusa虚空藏菩隡P7760
Xun Fu 巡撫P7765
Xunzheng Fu Da Wang Gong 順正府大王公P7770
Yan Gong妟公P7775
Yan He Nushen盐河女神P7780
Yan Shen - Meize - Guan Zhong盐神P4630
Yang Asha仰阿莎P1821
Yang Daren楊大人P7785
Yang Dexiang 扬徳郷P7790
Yang Fu Dashi楊府大師 P7795
Yang Fu Qiansui楊府千歲P1661
Yang Fu Shengwang楊府聖王P7800
Yang Gong Taishi陽公太師P7805
Yang Jian 楊戬P7810
Yang Jisheng 杨继盛P7815
Yang Lai楊濑P7820
Yang Laoda揚老大 P7825
Yang Qilang楊七郎P2921
Yang Ren楊任P7830
Yang Rulai杨如来P7835
Yang Xianggong楊相公P7840
Yang Yuanshuai #TW杨元帅P9925
Yang Yunsong Shizun楊筠松師尊P7845
Yang Zhushen陽主神P7850
Yanguang Pusa 眼光菩薩P7855
Yanluo Wang閻羅王P7860
Yanmo Hufa雅嘛戶法P7865
Yanping Junwang延平郡王P7870
Yanzi顏子P7875
Yao Bin婹斌P7880
Yao Da Shengmu 姚大聖母P7885
Yao Di尭帝P7890
Yao Fu Qiansui姚府千歳P7900
Yao Jiangjun姚将軍P7905
Yao Shen窑神P2411
Yao Wang樂王P7910
Yao, Shun Yu尭舜禹P7915
Yaojing Bai Zhenjun摇璟白真君P7920
Yaoshi Fo 薬師佛P7925
Ye Cha 夜叉 P7930
Ye Delai葉德來P7935
Ye Mingshen業明神P7940
Ye Tongzi葉童子P7945
Ye Wangye葉王爺P7950
Yesu耶穌P7955
Yi Shan Dajiang移山大將P8050
Yi Shan DaJiang義山大將P9710
Yi Shan Dajiang移山大将P9865
Yi Tian Niangniang 乙天娘娘P7960
Yi Yin伊尹P7965
Yi Yong Gong義勇公P1671
Yibai lingba Xiongdi一百零八兄弟P3140
Yiling Dadi醫靈大帝P7975
Yiling Jun義靈君P7980
Yimin Gong義民公P7985
Yin Fu Niangniang圻府娘娘P1101
Yin Gong Yuanshuai陰公元帥P7990
Yin Hun Tongzi奈河 童子P8010
Yin Lao Taiye陰老太爺P7995
Yin Xiangu殷相姑P9960
Yin Yuanshuai #TW殷元帅P9895
Yinfu Niangniang圻府娘娘P9330
Yinfu Qiansui尹府千歲P1941
Yingan Daoren隱感道人P8000
Yingji Furen英濟夫人P8005
Yingwu Zunwang英武尊王P8015
Yinjia Gong / Yinjia Furen姻嫁公 姻嫁夫人P8020
Yinjiao Jiangjun /Yinjiao Taisui 殷蛟將軍P8025
Yinjiao Taizi -36G殷蛟太子P9685
Yinshan Laozu陰山大老祖P1571
Yinya Ya Shuai銀牙亞帥P8030
Yinyang Gong陰陽公P8035
Yinyang Shizhe陰陽使者P8040
Yinyang Taizi阴阳太子P1161
Yiquan Jiangjun義犬將軍P8045
Yizhu Guniang 邑主姑娘P8055
You Fu Qiansui尤府千歲P8060
You Gui Zushi幽鬼祖師P1411
Youying Gong 有應公P8065
Yu Boya俞伯牙P1421
Yu Chilin玉齒臨P8070
Yu Ci Ye 余慈爺P8075
Yu Di禹帝P8210
Yu Fu Daren余府大人P1236
Yu Gongye羽公爺P8080
Yu Hua Long余化龙P9450
Yu Huang San Gongzhu玉皇三公主P9455
Yu Huang San Tai Zi玉皇三太子P8085
Yu Huang Shangdi - part 1玉皇上帝P8090
Yu Huang Shangdi -part 2玉皇上帝P8930
Yu Huang Taizi玉皇太子P8095
Yu Mu Dasheng玉母大聖P8100
Yu Nu 玉女P8105
Yu Qian于千P8110
Yu Shan Dadi玉山大帝P9460
Yu Shen獄神P1431
Yu Shique雨师妾P1881
Yu Wangye余王爺P8120
Yu Xu Dajiang玉虛大將P8125
Yu Yuanshuai雨元帥.P9640
Yu Zu羽祖P8130
Yuanjia Zhenren /Wanggong元家真人P8135
Yuanshi Tianzun元始天尊P8140
Yuchi Gong dc-and Qin Shu Bao尉迟恭 - 亲属保P8975
Yuding Zhenren玉廷真人P8145
Yue Beixing月孛星P1551
Yue Fei dc-and Qin Hui岳飛 - 秦檜P8150
Yue Lao Xingjun月老星君P8160
Yue Wumu Wang 岳武穆 王P8155
Yue Xia Xiangu月下仙姑P2521
Yue Yuanshuai岳元帥.P9645
Yue Yuanshuai #TW岳元帅P9935
Yuegong Tianzi月宫天子P8165
Yuehui Pusa月惠菩薩P8170
Yueqi Fashi 月七法師P8175
Yuhuang Si Danxia玉皇四殿下P1561
Yuncai Dongxi逸夫 運財童子P8180
Yuncai Dongxi運財童子P9465
Yunfeng Zushi &Yunmeng Zushi 雲風祖師 / 雲夢祖師P8185
Yunhua Furen云華夫人P8190
Yunnan Xiangu 雲南仙姑P8195
Yushen雨神P8115
Yushi Dashen魚師大神P8200
Yutian Dadi玉天大帝P8205
Zao Hua Kan Liu Shenjun/Mo Fu Qian Shen Shenjun凿花砍柳神君/磨斧牵绳神君P9475
Zao Jun灶君P8215
Zehai Tongzi泽海通子P8780
Zehai Zhenren澤海真人P8220
Zeng Dalao曾大老P8225
Zeng Fu Yuanshuai 曾府元帥P8230
Zeng Zhenshou Shen增镇守神P8235
Zenglu Si增渌司P8240
Zengzi曾子P8245
Zha Yuanshuai扎元帥P8250
Zha Yuanshuai查元帥P1321
Zhan Fu Xianshi詹府仙師P2591
Zhan Shou Jiang斩首将P2551
Zhang Baiwan張百萬P8255
Zhang Bao 張苞P8260
Zhang Dadi張大帝P8265
Zhang Dao Ling张道陵P2541
Zhang Fei 張飛 P8270
Zhang Furen张夫人P2531
Zhang Gong 張公P8275
Zhang Gong Sheng Hou張 公 聖 君 P8280
Zhang Gong Shenghou張公聖茩 P8285
Zhang Guolao 張果老P8290
Zhang Hongdou Fuzi張洪都夫子P8295
Zhang Huijun張晖珺P8300
Zhang Jiangjun張將軍P2611
Zhang Jiuling张九龄P8310
Zhang Jixian張繼先P9480
Zhang Laobo Xianshi 張老伯仙師P8425
Zhang Liang 張良P8315
Zhang Sanfeng張三丰 P8320
Zhang Sengyou張僧繇P9485
Zhang Sha Wang dc-and Liu Yuan Shen張沙王 / 柳源神P3215
Zhang Sha Wang/ LiuYuan Shen张沙王/ 柳源神P8325
Zhang Shengzhe张聖者P9490
Zhang Shengzhe #TW张圣者P9750
Zhang Shijie 張世傑P8335
Zhang Si Gu張四苦P8340
Zhang Tianjun張天珺P8345
Zhang Tianshi張天師 P8350
Zhang Wangye張王爺P8355
Zhang Wanli 張萬里P8360
Zhang Wenmu張问睦P8365
Zhang Wu Lang张五郎P9495
Zhang Xian張仙P8370
Zhang Xuantong Shi張玄同師P8375
Zhang Xun dc-and Xu Yuan張巡 - 許遠P2721
Zhang Yi張異P8380
Zhang Yu Gu張玉姑P8385
Zhang Yuanhui張元晖 P8390
Zhang Yuanshuai張元帥P8395
Zhang Yuanshuai (2)張元帥P8400
Zhang Yulan張玉蘭P2441
Zhang Zhenren 章真人P8405
Zhang Zhongjing张仲景P8410
Zhang Ziyang張紫陽P8415
Zhang Zun 張遵P8420
Zhangfa Zushi張法祖師P9360
Zhanmei Jiangjun斬眉将軍P8430
Zhao Dawang趙大王P8435
Zhao Fu Wangye趙府王爺P8440
Zhao Fu Yuanshuai趙府元帥P8445
Zhao Fu Yuanshuai (2)趙府元帥P8450
Zhao Gongming趙公明P3230
Zhao Wangye趙王爷P8455
Zhao Xianshi趙仙師P8460
Zhao Yuanshuai #TW赵元帅P9910
Zhao Yuanshuai -murals趙元帥P9660
Zhao Zilong趙子龍P8465
Zhaocai /Jinbao Wang招財王 / 進寳P8470
Zhaode Shenghou昭德聖篌P8475
Zhaofu Qiansui照府王爺P2601
Zhaoli Shenjun昭利圣君P2431
Zhaote Xianshi趙铽先師P8480
Zhen Fu Qiansui針府千歲P1116
Zhen Wu Dadi真武大帝 P8485
Zhendian镇殿P8490
Zheng Daxian郑大仙P8495
Zheng He 郑和P8500
Zheng Jiangjun郑将軍P8505
Zheng Laoye郑老爷P8510
Zheng Shun ZunwangP9500
Zheng Wendi曾文迪先师P9505
Zheng Xindeng郑新登P8515
Zhengyi Tianjun正一天珺P8520
Zhenhai Jiangjun镇海将军P8530
Zhenjie Ma真莭媽P8525
Zhenzhu Niangang珍珠娘娘 P8535
Zhepo Jiangjun / Shepo Jiangjun聂魄将军P8540
Zhi Gong Fozu志公佛祖P3145
Zhigong誌公P8545
Zhishou Lingguan指手靈官P8550
Zhizi Xianshi制子先師P8555
Zhong Fu Zhongjun諥府中軍P8560
Zhong Kui鐘馗P8565
Zhong Shan Jiang Gong踵山將公P8570
Zhong Tan Yuanshuai中壇元帥P9510
Zhong Wu Yuan钟无艳P2581
Zhong Yue Dadi中嶽大帝P8575
Zhongjun Fu中軍府P8580
Zhongtan assistantsnot knownP1031
Zhongtan Yuanshuai - murals中壇元帥P9655
Zhongyi Wang忠懿王P8585
Zhongyou Hou忠佑候P8590
Zhou Cang 周倉P8595
Zhou Chu周處P8760
Zhou Gong Zhenren周公真人P8600
Zhou Huang Xianfeng周黄先鎽P8605
Zhou Wang Ergong周王二公P8610
Zhou Yuanshuai周元帥P8615
Zhou Yuanshuai -mural周元帥P9665
Zhou Zhong Hong周中鋐P9515
Zhu Bajie 豬八戒P8620
Zhu Da Tianjun朱大天君P8625
Zhu Da Xian朱大仙P8630
Zhu Dawang朱大王P8635
Zhu Er Sifu朱二蛳父P9470
Zhu Fu Da Yuanshuai朱府大元帥P9520
Zhu Fu Daren朱府大人P8640
Zhu Fu Qiansui 朱府千嵗P8645
Zhu Geliang猪哥亮P1931
Zhu Gong Yigui朱公一貴P8650
Zhu Huixu Fuzi朱慧虛夫子P1361
Zhu Huixu Fuzi 朱惠許夫子P8655
Zhu Li Xian朱立仙P8660
Zhu Lin Niang Niang竹林娘娘P2571
Zhu Ling Du Ming Tianzun朱陵度命天尊P2561
Zhu Man Gu Niangniang朱满姑娘娘P8665
Zhu Qiao朱雀 P8670
Zhu Rong 祝融P8675
Zhu Sheng Laoye 朱聖老爺P8680
Zhu Si朱泗P8685
Zhu Tian Dadi朱天大帝P9525
Zhu Wangye朱王爺P8690
Zhu Wengong 朱文公 - 朱熹P8700
Zhu Xianshi 朱仙師P8705
Zhu Yi朱衣P8710
Zhu Yuanshuai - extras朱元帥P1381
Zhu Yuanshuai / Zhu Jiangjun朱元帥P8715
Zhu Yuanzhang朱元璋P8695
Zhu Zhenheng朱震亨 P8720
Zhuagui Dajiang捉鬼大將P9700
Zhuang Zhongjun Yuanshuai 莊中軍元帥P3520
Zhuanxin Tongzi轉心童子P8725
Zhuanyun Jiangjun轉運将軍P8730
Zhugao Shan Zhi Shen 竹高山之神P8735
Zhuge Liang诸葛亮P8740
Zhuge Shang诸葛尚P8745
Zhuge Zhan诸葛瞻P8750
Zhunti Pusa 準提菩薩P8755
Zhuo Fu Gong桌府公P8765
Zhuo Zhenren桌真人P8770
Zhusheng Dadi注生大帝P8775
Zhusheng Niangniang註生娘娘P8785
Zhushun Jiangjun助順將軍P8790
Zhutian Dadi注天大地P8795
Zhutong Sangu箸筒三姑P8800
Zi Fangn/fP1750
Zi Gu Shen紫姑神P8805
Zi Si子思P8810
Zihang Pusa慈航菩隡P1760
Zishan Niangniang紫山娘娘P8815
Zisun Niangniang子孫娘娘P8820
Ziwei Dadi紫微大帝P8825
Ziwei Zhang Hao紫微正照P1286
Ziyang Zhenren紫陽真人P8830
Ziyi Pusa 紫衣菩隡P8835
Zong Ke Ba宗喀巴P8840
Zong Shenggong總聖公P8845
Zou Yinglong-P8855
ZuP8860
Zu Xiangong 祖先公P8865
Zuisheng Laoren最胜老人P8870
Zun Zhu Mingwang尊主明王P8885
Zunzhe尊者P8875
Zuo Ci左慈P8985
Zuo Fu & You BiP8850
Zuoxi Xiaohai 作戲小孩P8880
Zusheng Niang Niang Pt2註生娘娘P1371
#

#


#


#


#


#


#